Polityka Prywatności

1. W każdym przypadku korzystania z tego serwisu internetowego klient będzie ograniczony obowiązującymi wówczas zasadami Polityki Prywatności. Zatem należy się z nimi zapoznać w każdym przypadku korzystania z serwisu internetowego w celu ich akceptacji.

2. Przekazane dane osobowe są przetwarzane i przechowywane w formie pliku a odpowiedzialność za ich przechowywanie ponosi firma Concre-Tex Patryk Górski, ul. Diamentowa 10/29, 43-600 Jaworzno dla celów realizacji i wykonania umowy kupna-sprzedaży nabywanych towarów lub jakiejkolwiek innej umowy zawieranej z naszą firmą.

3. Firma Concre-Tex Patryk Górski, ul. Diamentowa 10/29, 43-600 ponosząca odpowiedzialność za plik zawierający dane osobowe, zobowiązuje się zachować poufność danych osobowych klientów i zapewnić możliwość wykonania prawa dostępu do treści danych, ich poprawiania, wycofywania i wyrażania sprzeciwu poprzez wysłanie pisma na wyżej wspomniany adres lub za pomocą maila biuro@ctex.pl

4. W celu realizacji powyższych celów, przyjmujemy, że podając nam swoje dane za pośrednictwem tego serwisu internetowego lub w inny sposób, otrzymujemy wyraźne upoważnienie do ujawniania i przetwarzania tych danych w opisany wyżej sposób.

5. Użytkownik niniejszym gwarantuje, że udostępnione dane osobowe są prawdziwe i dokładne, i jest zobowiązany do poinformowania o jakichkolwiek zmianach lub modyfikacjach. Powodowanie zniszczenia bądź utraty danych ze strony internetowej lub danych osoby odpowiedzialnej za stronę internetową lub też danych osoby trzeciej poprzez błędne, niedokładne lub niepełne informowanie o formach rejestracji, będzie wyłączną odpowiedzialnością użytkownika.

6. Cookies:

Na naszej stronie internetowej używamy cookies, które są małymi plikami tekstowymi, zawierającymi informacje dotyczące korzystania z tej strony i których głównym celem jest ulepszanie doświadczenia użytkownika przy korzystaniu ze strony internetowej. Więcej informacji na temat używanych przez nas cookies i ich celach oraz innych interesujących informacji można otrzymać klikając na poniższy link: Informacja dotycząca cookies . Akceptując niniejszą politykę prywatności, użytkownik wyraża zgodę na używanie na tej stronie internetowej cookies, opisanych na wyżej wspomnianej stronie.